Genel Bilgiler

TEKNİK BİLGİLER:

Lütfen unutmayın!
» Tüm taşlar emicidir. Özellikle suyu emdiği zaman rengi koyulaşır, kuruyunca açılır.
» Taşlar ıslakken içindeki tüm dokular, damarlar, fosiller ortaya çıkar kuruyunca azalır ya da kaybolur.
» Soğuk havalarda hava sıcaklığı sıfırın altında iken harçlı montaj yaptırılmamalı. Harç donar, çimento bozulur, taş yerine yapışmaz.
» Alttan ısıtmalı uygulamalarda az da olsa derz boşluğu bırakılmalı, taşlar sıcaktan genleşebilir.
» Emprenye ya da kimyasal uygulama yapmadan evvel taşların iyice kurumasını, hatta altındaki harcın kurumasını muhakkak beklemek, rutubeti ve nemi altta hapsetmemek gerekir. Aksi halde taşlarda lekeler oluşabilir.
» Dış cephe uygulamalarınızda muhakkak mekanik taşıyıcı ve tutucu kullanınız.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alışılagelmişin dışındaki bu taşlardan jeolojik olarak biraz bahsetmek gerekirse, şu şekilde sınıflandırabiliriz:
  • Magmatik kayaçlar (Granit, diyabaz, siyenit vb.)
  • Metamorfik kayaçlar (Hakiki mermerler, rekristalize kireçtaşları vb.)
  • Sedimanter kayaçlar (Travertenler, oniks mermerler, çakıltaşı (konglomera) vb.)
Magmatik kayaçlar:
Magmanın soğuması ve katılaşması derinlerde yavaş yavaş meydana geldiği zaman, tam kristalli plütonik kayaçlar (granit) ; soğuma ve katılaşma yeryüzünde veya yeryüzüne yakın derinliklerde hızlı veya çabuk oluştuğu takdirde, volkanik (bazalt) ve damar kayaçları (diyabaz) meydana gelmektedir.

Metamorfizma:
Yer kabuğunun derinliklerinde hüküm süren değişik fiziksel ve kimyasal şartların etkisi ile kayaçlardan katı halde meydana gelen mineral değişikliği veya mineral transformasyonu olayıdır.
Mineraller belirli bir sıcaklık ve basınç altında duraylı durumda bulunurlar. Her mineralin kendine öz bir duyarlılık sıcaklığı ve basıncı vardır. Eğer sıcaklık ve basınç değerinde bir artma, bir değişme olursa, mineralde de değişme başlar; mineral aynı kimyasal bileşimde başka bir duraylı minarele dönüşür. Böylece bir mineral transformasyonu olur. Metamorfizmanın aslı da budur.

Sedimanter kayaçlar:
Yer yer demir oksit şeritleri içeren kum taşı.
Eskiden var olan kayaların akarsular, buzullar, rüzgarlar, dalgalar gibi dış etkenler tarafından aşındırılarak sürüklenen kırıntılarının ve diğer çözülme ürünlerinin, ya da kimyasal yolla yerinde meydana gelen maddelerin normal basınç ve sıcaklık altında su üstünde veya su altındaki ortamlarda birikmesiyle sedimentler (çökeller) oluşur. Sedimentler zamanla çeşitli değişikliklere uğrarlar. Yığılan maddelerin ağırlığı altında sıkışırlar, içerdikleri su dışarı atılır, gözenekleri azalır ve hacimleri küçülür; kendi içlerinde meydana gelen kimyasal olaylarla yeni mineraller oluşabilir. Yüzbinlerce, hatta belki milyonlarca yılı kapsayan bütün bu süreçlerin sonucunda Sedimentler pekleşerek taşlaşır.

Plutonik Kayaçlar Volkanik Kayaçlar Kırıntılı Çökel Kayaçlar Kimyasal Çökel Kayaçlar Başkalaşım kayaçlar
Granit Bazalt Kum taşı Kalker (kireçtaşı) Kalker → Mermer
Siyenit Andezit Kil taşı Jips (alçı taşı) Granit → Gnays
Diyorit Obsidyen (volkan camı) Çakıl taşı (konglomera) Kaya tuzu Taş kömürü → Elmas
Gabro Tüf   Kömür  

MERMER NEDİR? :
Mermer, metomorfizma olayı sonucunda kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle meydana gelmiş bileşimdir. CaCO3 kristallerinden oluşan mermerlerde esas mineral “Kalsit” tir. Aynı zamanda az miktarda silis, silika, feldspat, demiroksit, mika, fluorin ve organik maddeler bulunabilir.
Mikroskop altında incelendiğinde, birbirine iyice kenetlenmiş "Kalsit Kristalleri"nden oluştuğu görülür.
Endüstriyel anlamda “mermer”; kesilip parlatılabilen her cins taş mermer olarak kabul edilmektedir.
Milattan önceki devirlerde inşa edilmiş birçok eserde mermere rastlanmaktadır. Bu eserlerde kullanılan mermerlerin türleri çok çeşitli olmakla birlikte ebatlarının çok büyük olduğu dikkat çekmektedir. Tarihi, antik tapınaklarda, mermer heykellerde, saraylarda, Mısır firavun mezarlarında, piramitlerde, surlarda, kalelerde, stadyum ve açık hava tiyatrolarında mermere sıklıkla rastlanmaktadır.

En iyi bilinen İtalyan Carrara mermeri, başta Michelangelo olmak üzere Roma ve Rönesans heykeltıraşları tarafından kullanılmış ve halen yaygın olarak kullanılmaktadır.

ONİKS NASIL OLUŞUR? ONYX NEDİR?
Oniks (Onyx) Mermerler:
Magma getirimi CaCO3'lü suyun sıcaklığı oldukça düşük, içeriği bakımından daha fazla madeni tuzlar içermekte ve su miktarı da az ise; çökelme işlemi daha yavaş bir şekilde gerçekleşecektir. Bu şartlarda meydana gelen taş; kristalize, yoğun ve oldukça saydamdır. Bu taşlara onik mermer denilmektedir. Yarı saydam oldukları için ışığı 1 - 3,5 cm derinliğine kadar geçirebilirler.

GRANİT NEDİR VE KULLANIM ALANLARI NELERDİR?
Granit, sert, kristal yapılı minerallerden meydana gelen tane görünüşlü magmatik bir kaya türüdür. Granit kelimesi, tamamen kristalli bir kayanın kaba taneli yapısında bulunan Latince granumdan gelir. Feldispatın esas mineralleri ortoklas cinsi ile az miktarda plajioklas ve kuvarstır. Hacim olarak %20 den fazla ve %60’ ı bulabilen oranda kuvars barındırdıkları için aşınmaya, basınca ve darbeye karşı dayanıklıdır.
Granitler, mineralojisine bağlı olarak beyaz, pembe veya gri renkte olabilirken, içindeki feldispatların ve diğer minerallerin cins ve miktarına göre turuncu vb tonlarda da görülebilir.
Granitler, yeryüzünde çok yaygın olarak bulunurlar. Çeşitli yer kabuğu modellerinde görünür. Yeryüzünün temelini teşekkül ettirdiği kabul edilmektedir. Doğada dayk, silis ve batolitler halinde bulunabilir.
Yollarda parke ve bordür taşı, yapılarda yapı taşı olarak çok eskiden beri bol miktarda kullanılmaktadır.
Banyo, masa, mutfak tezgahı, yer döşemeleri, şömine, duvar, yat ve tekne projelerinde vb alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

KUVARSİT:
Kuvarsit direnci yüksek bir kayaç olup, sedimanter ve metamorfik olmak üzere 2 çeşidi mevcuttur. Kuvarsitin kimyasal bileşimi, kuvars, kumtaşı (kuvarslı gre) ve kuvars kumu gibi SiO2 olup, ancak kuvarsit içerisinde çeşitli miktarlarda feldspat, mika, kil, manyetit, hematit, granat, rutil, kireçtaşı vb. bulunabilir.
Kuvarsitler genellikle demir oksit (Fe2O3)bileşeninden oluşur. Değişen miktarlar nedeniyle pembe ve kırmızı gibi çeşitli tonlar da görülür.

Kullanım alanları:
Kuvarsitler sağlam olmalarının yanı sıra çok da dekoratif taşlardır. Duvarları, yer  döşemelerini ve merdiven basamaklarını kaplamak için kullanılabilir. Mutfak ve banyolarda tezgah üstü kullanımı hızla genişliyor. Granitten daha sert, direnci daha yüksek ve lekelere karşı daha dayanıklıdır. Dış cephede, hareketin yoğun olduğu otel, mağaza vb alanlarda ve yemek masası taşı olarak kullanılabilir.

KUVARS:
Kuvars, oldukça saf silisyum dioksit (SiO2) kristallerine verilen addır. Silisyum ve oksijen atomlarından oluşan sert, kristalli bir mineraldir. Birçoğu yarı değerli taşlar olan birçok farklı kuvars çeşidi vardır. Antik çağlardan beri, kuvars çeşitleri, özellikle Avrasya'da mücevher ve sert taş oymalarının yapımında en çok kullanılan mineraller olmuştur.

Kuvars Oluşumu:
Kuvarsın çoğunluğu erimiş magmadan kristalleşirken, çoğu kuvars aynı zamanda sıcak hidrotermal damarlardan gang olarak, bazen altın, gümüş ve bakır gibi cevher mineralleri ile kimyasal olarak çöker. Magmatik pegmatitlerde büyük kuvars kristalleri bulunur. İyi biçimlendirilmiş kristaller birkaç metre uzunluğa ulaşabilir ve yüzlerce kilogram ağırlığında olabilir.

DEĞERLİ TAŞLAR:
Değerli taş (veya kıymetli taş) mücevher yapımında ve bazen de sanayide kullanılan, az bulunduğu için maddi değeri yüksek mineral. Elmas, yakut, zümrüt ve safir dışındakiler genellikle yarı değerli taş kabul edilir. Lapis lazuli gibi bâzı kaya türleri ile kehribar gibi bâzı organik maddeler de takı yapımında kullanıldıkları için yarı değerli taş kabul edilir.

Doğada bir kristalin oluşması milyonlarca yıl sürebilmektedir. Bunların küçük bir kısmı insanlar tarafından farklı yollarla bulunarak işlenir. İşlenmesinin ardından değerini, kalitesi, büyüklüğü ve ayarı belirler. Bu birkaç farklı etkene göre şekillenir.